De series: Ginkgo Biloba, Ellips, De Toespeling en Dag en Nacht zijn geïnspireerd op verschillende gedichten. 

De eerste serie: Ginkgo Biloba is naar een gedicht van Goethe en tevens geïnspireerd op de kleurenleer van Goethe. Een citaat van deze filosoof dat op mijn werk van toepassing is:”…als de dynamiek van kleurranden, die bij de breking van licht, donker optreden”.

Het gedicht Ellips van de Belgische dichter Ronald Jooris diende als inspiratie voor twaalf schilderijen en ontroert mij keer op keer, ik citeer een stukje uit het gedicht:

Onweer dat gespannen nog weerkaatst
als een vlek die blekt tegen
de verte, als een zink dat
weerlicht tegen een lucht
van lood gewassen licht.

De Syrische dichter Ali Ahmad Saïd (artist name: Adonis) is de grootste nog levende Arabische dichter. Zijn gedichten zijn opslagplaatsen van geschiedenis, droom, mythe en verbeelding. Ik koos er twee, uit zijn enorme oeuvre, omdat de beeldspraak mij ontroerde. Fragmenten uit deze gedichten zijn verwerkt in mijn schilderijen in het Arabische schrift. De vertaling kun je vinden in een klein boekje bij mijn werk.

De eerste serie is gemaakt met de titel: De Toespeling. ”…En ik zal raadselachtig blijven…als het licht tussen betovering en toespeling”.

De serie Dag en Nacht, is gemaakt naar het gedicht: De Boom van Dag en Nacht. Deze heb ik gekozen vanwege de prachtige zinnen: ”Dan vormen illusies zich in mijn gezicht eilanden en forten van stilte…” ”…En onthul, als zij, het gezicht van visioenen en slaap”.

De serie Fears the Winter is geinspireerd op maatschappelijke thema’s, de pandemie en op een gedicht van Adonis, genaamd: Woestijn II.

Tijdens dit corona jaar, maakte ik een serie grote en kleine  werken, die het gevoel weergeven van de hoop (op het leven met elkaar), het geduld (als het wachten op Godot), de stilte (in de stad), de droom (vooral blijven dromen) en stromende liefde (dat zegt genoeg).  Zie Arabische geheimen.

De Palestijnse dichter Mahmoud Darwish heeft vele bewogen gedichten geschreven over de Palestijnse situatie. Ben onder de indruk van zijn werk en heb een paar van zijn wijze woorden verwerkt in mijn schilderijen.  Zie Fears the Winter en Secrets.