Het gedicht De Toespeling van de Syrische dichter Adonis is als inspiratie en als tekst terug te vinden in deze serie.