De vier series: Ginkgo Biloba, Ellips, De Toespeling en Dag en Nacht zijn geïnspireerd op verschillende gedichten. Een citaat uit een recensie:”…in de rijke gelaagdheid van het werk van Felice neemt ze de toeschouwer mee in de verbeelding van de schilder en de poëzie”.

De eerste serie: Ginkgo Biloba is naar een gedicht van Goethe en tevens geïnspireerd op de kleurenleer van Goethe. Een citaat van deze filosoof dat op mijn werk van toepassing is:”…als de dynamiek van kleurranden, die bij de breking van licht, donker optreden”.

Het gedicht Ellips van de Belgische dichter Ronald Jooris diende als inspiratie voor twaalf schilderijen en ontroert mij keer op keer, ik citeer een stukje uit het gedicht:

Onweer dat gespannen nog weerkaatst
als een vlek die blekt tegen
de verte, als een zink dat
weerlicht tegen een lucht
van lood gewassen licht.

De Syrische dichter Ali Ahmad Saïd (artist name: Adonis) is de grootste nog levende Arabische dichter. Zijn gedichten zijn opslagplaatsen van geschiedenis, droom, mythe en verbeelding. Ik koos er twee, uit zijn enorme oeuvre, omdat de beeldspraak mij ontroerde. Fragmenten uit deze gedichten zijn verwerkt in mijn schilderijen in het Arabische schrift. De vertaling kun je vinden in een klein boekje bij mijn werk.

De eerste serie is gemaakt met de titel: De Toespeling. ”…En ik zal raadselachtig blijven…als het licht tussen betovering en toespeling”.

De serie Dag en Nacht, is gemaakt naar het gedicht: De Boom van Dag en Nacht. Deze heb ik gekozen vanwege de prachtige zinnen: ”Dan vormen illusies zich in mijn gezicht eilanden en forten van stilte…” ”…En onthul, als zij, het gezicht van visioenen en slaap”.