Nieuwste serie "De Toespeling"

De Toespeling

Ik combineer het vuur en de sneeuw –
Nooit zullen de vuren mijn bossen begrijpen
en ook de sneeuw zal dat niet.

En ik zal raadselachtig blijven, intiem
verblijvend in de bloemen en de stenen
oplossend
onderzoekend
waarnemend
rimpelend
als het licht tussen betovering en toespeling

ADONIS 1988